สีเดนโซ่ DENZO

สีน้ำมันเดนโซ่

สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ สีขาว